Info voor sponsors

IMC Weekendschool, en daarmee ook IMC Alumni, kan bestaan dankzij sponsoren. 

Elke vestiging en elke activiteit wordt mogelijk gemaakt door sponsoren, die door middel van donaties of door het ter beschikking stellen van expertise, materiaal en tijd ter beschikking staan.

IMC Weekendschool heeft altijd financiers nodig; om de vestigingen draaiende te houden en onderzoek te doen. Maar vooral om voor de jongeren een plek te creëren waar zij hun enthousiasme kunnen uitleven, hun talenten kunnen ontdekken en hun dromen concreet kunnen maken.

Financiële bijdragen

IMC Weekendschool heeft steeds actievere sponsorgroepen rond de tien vestigingen, IMC Alumni en de onderzoeksgroep R&D. Gezamenlijk dragen de leden van de sponsorgroep de financiële lasten van ‘hun' afdeling. Met sponsorbedrijven kunnen desgewenst afspraken worden gemaakt over de inzet van vrijwilligers, (interne) PR en bijdragen aan MVO-programma's. Bedrijven, fondsen en locale overheden die financiële bijdragen leveren, worden opgenomen in het sponsoroverzicht van IMC Weekendschool. In verband met aflopende contracten, zijn momenteel alle elf sponsorgroepen op zoek naar versterking.

Materiële steun

Materiële steun is voor IMC Weekendschool minstens net zo belangrijk als financiële steun. IMC Weekendschool kan de kosten zo laagmogelijk houden dankzij materiële bijdragen van een indrukwekkend aantal organisaties, bedrijven en individuen. Voorbeelden van belangrijke materiële bijdragen zijn: duizenden vrijwilligers per jaar (tweehonderd gastdocenten per vestiging, mentoren, huiswerkbegeleiders, klassenassistenten); expertise (juridische en financiele bijstand, vormgeving); middelen (drukwerk, camera's); kantoorruimte; leslokalen ; excursies voor de leerlingen (musea, theaters, concertzalen).

Bedrijven en organisaties die ons materieel ondersteunen, worden opgenomen in het sponsoroverzicht van IMC Weekendschool. 

Graag nodigen wij u uit om uw (bedrijfs)naam te verbinden aan de doelstellingen van IMC Weekendschool.

Voor meer informatie over sponsoring van IMC Weekendschool kunt u contact opnemen met Marion Sprengers.

Video

Future for Life Institute - Rabofoundation

Saneequa voelt Simone van de Rabo Foundation aan de tand over hun bijdrage aan de website van Future for Life Institute.

speel video