Over IMC Alumni

 

Na de weekendschool

IMC Alumni is het alumninetwerk van IMC Weekendschool. Wanneer leerlingen na drie jaar hun weekendschooldiploma hebben behaald, krijgen zij toegang tot het netwerk van de Weekendschool. IMC Alumni biedt alumni aanvullende activiteiten om zich verder te ontwikkelen en gemotiveerde keuzes te maken in school, stage en werk. Daarnaast is IMC Alumni een platform waar alumni, (gast)docenten en sponsors live en online met elkaar in contact kunnen blijven om zo gezamenlijk de weekendschool-spirit voort te zetten.  

Begeleiding

Door middel van trainingen, masterclasses en persoonlijke begeleiding wordt intellectueel enthousiasme van de alumni levend gehouden en verder gevoed. Binnen het platform van IMC Alumni  kunnen oud-leerlingen, gastdocenten en sponsoren op een laagdrempelige manier contact met elkaar leggen en informatie uitwisselen. Zo ontstaan nieuwe ideeën en vinden alumni bijvoorbeeld een persoonlijke coach, leerzame stage of inspirerende (bij)baan.  

Iets terug doen

IMC Alumni biedt oud-leerlingen de mogelijkheid iets terug te doen voor de Weekendschool. Zo kunnen alumni plaatsnemen in een vestigingsraad of de Landelijke Alumniraad (16). Deze raden adviseren de organisatie van de weekendschool, organiseren activiteiten voor oud-leerlingen en geven voorlichting aan sponsors, ouders en andere geïnteresseerden. Ook kunnen leerlingen terugkomen als begeleider of gastdocent, zo vormen zij zelf een voorbeeld voor de jongere generatie. 

Groeiend netwerk

Door goed contact te onderhouden met onze oud-leerlingen en hen te blijven volgen, worden ook de resultaten van de weekendschool zichtbaar. Zo zien we dat weekendschool-alumni gemotiveerd in het leven staan en bewuste keuzes maken voor hun verdere ontwikkeling, zowel binnen als buiten de context van de weekendschool. Op dit moment zijn ruim 1800 alumni aangesloten bij IMC Alumni. Dit aantal neemt elk jaar toe met circa 250 oud-leerlingen.

Om de activiteiten van IMC Alumni voort te kunnen zetten en uit te breiden zijn er extra (financiële) middelen nodig. Om die reden zoekt IMC Alumni nieuwe samenwerkingsverbanden en is zij bezig met het opzetten van een eigen sponsorgroep. Ook zijn wij altijd op zoek naar coaches, bijlesdocenten en mogelijkheden voor boeiende masterclasses.

 

Meld je aan bij de Facebook-groep van IMC Alumni. Blijf op de hoogte en houd contact met oud-klasgenoten, gastdocenten en andere relaties via het IMC Alumni netwerk.

IMC Weekendschool

IMC Weekendschool is in 1998 door psycholoog Heleen Terwijn - in samenwerking met handelshuis IMC - opgericht als school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstands- wijken. 

www.weekendschool.nl